Amalan Budaya Kami

Memartabatkan Bahasa Melayu sebagai perantara. Komunikasi pertuturan dan penulisan kami akan menggunakan bahasa Melayu yang betul.
Patuh syariah. Kami sebaik mungkin akan memberi gambaran yang sebenarnya. Kami juga tidak mengamalkan budaya memberi dan menerima sesuatu yang boleh dianggap rasuah.
Mengamalkan kesopan santunan budaya Melayu tinggi. Kami memuliakan semua pelanggan kami dengan panggilan yang selayaknya mengikut kesopanan Melayu.
Akur kepada kebenaran biarpun ianya pahit. Kami tidak mengutamakan sesuatu secara membuta tuli. Kami akur jika ianya memang suatu yang benar. Begitu juga sebaliknya.
Shares
Share This