Accessibility Tools

Kursus Dashboard Yang Mudah Faham dan Menyeronokkan! Tidak Melibatkan Koding VB Macro Yang Menakutkan. Anda Boleh Membinanya Sendiri!

Kursus MS Excel Dashboard Yang Mudah Tanpa Koding VB Macro

MS Excel versi 2019/2021/365

kursus dashboard

Microsoft Excel merupakan aplikasi yang paling popular dan banyak digunakan di pelbagai organisasi. Dalam kursus ini anda akan mempelajari teknik membina Dasbboard yang lebih berkesan dalam membuat laporan-laporan yang diinginkan. 

Banyak tool yang terdapat di dalam Excel yang anda boleh gunakan untuk mengoptimumkan penggunaannya. Dengan menggunakan Pivot Table dan Power Pivot anda boleh menghasilkan Dashboard yang boleh memaparkan laporan dalam bentuk graf, pai, chart dan sebagainya. 

Laporan yang dihasilkan dapat dibentangkan kepada pihak pengurusan dalam bentuk yang mudah difahami. Kakitangan yang mahir menggunakan Dashboard akan dapat meningkatkan produktiviti organisasi

Objektif Kursus Dashboard

Selepas mengikuti kursus ini, peserta akan dapat:

 1. Mempunyai kemahiran yang diperlukan untuk menggunakan
  Excel Dahsbord seoptima mungkin.

 2. Menunjukkan bagaimana penggunaan Excel Dashboard
  dapat membantu tugas-tugas seharian.

 3. Mampu menyiapkan laporan dalam pelbagai bentuk yang
  lebih mudah difahami untuk persembahan kepada
  organisasi

Metodologi Kursus Dashboard

Latihan akan diberikan secara praktikal (hands-on).

 • Latihan secara praktikal 1 orang 1 komputer dengan
  dibimbing oleh tenaga pengajar berpandukan langkah-langkah
  dan teknik yang diberikan.

 • Tutorial dan praktikal dilakukan serentak dan hasil praktikal
  dapat dilihat dalam masa yang sama untuk membantu
  mereka supaya tidak lupa apa yang dipelajari. Seterusnya
  dapat diaplikasi sepenuhnya dalam tugasan sebenar.

 • Gerak kerja individu atau berkumpulan. Setiap peserta akan
  diberi tugasan secara individu atau berkumpulan bagi
  menilai kefahaman dan kemampuan apa yang dipelajari

Sasaran Peserta

 • Pengurus Kewangan / Ketua Bahagian
 • Pegawai / Eksekutif Pentadbiran dan Kewangan
 • Pasukan Jualan @ Pemasaran
 • Penyelia / Petugas Sokongan yang perlu menyiapkan kerja-kerja berkenaan kiraan dan laporan statistik.
 • Individu yang ingin menambahkan kemahiran dalam Excel.

Modul Kursus

Tahap: Asas - Pertengahan (2 hari)
 • Kaedah Dan Metodologi Pembelajaran
 • Cleaning Raw Data
 • Memasang Data Table Pada Data
 • Cara Menggunakan Pivot Table
 • Menggunakan Pivot Chart
 • Menggunakan Slicer
 • Membina Dashboard
 • Memasukkan Data Tambahan Baru (New Data)
 • Menghubungkan Slicer Dengan Chart Yang Lain
 • Cleaning Data Sebelum Menggunakan Power Query
 • Cara Menggunakan Power Query
 • Menambah Data Baru 2020 Dengan Power Query
 • Data Model
 • Power Pivot
 • Membina Relationship Antara Data
 • Membuat Analisa Antara Table Data
 • Membuat Measures
 • Memanggil Power Pivot Data Ke Pivot Table

Daftar Sekarang!

Sila mohon kursus ini jika anda berminat dengannya.